Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Biblioteka Publiczna w Chotczy

 

Klauzula informacyjna dla czytelników

Biblioteki Publicznej w Chotczy

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1) informuję, że:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Chotczy, Chotcza-Józefów 60, 27-312 Chotcza, tel.: 48/ 37-51-032 wew. 21.

  2. Inspektorem Ochrony Danych w Bibliotece Publicznej w Chotczy jest Pan Łukasz Hmielewski, adres e-mail: rodo@chotcza.pl, tel.: 48/ 37-51-032 wew. 23.

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji czynności związanych z procedurą zapisania czytelnika, ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zarejestrowania czytelnika i korzystania z zasobów Biblioteki.

  5. Administrator danych ze względu na korzystanie z programu bibliotecznego MAK+ powierza Instytutowi Książki z siedzibą w Krakowie (nr kodu: 31-148) przy ulicy Wróblewskiego 6 do przetwarzania dane osobowe czytelników i użytkowników. W celu realizacji usług Instytut Książki będzie przetwarzał następujący zakres danych osobowych czytelników: imiona i nazwisko, imię ojca, data urodzenia, numer PESEL, kategoria społeczna, seria i numer dowodu osobistego bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, numer telefonu stacjonarnego/ komórkowego, adres e-mail, adres zameldowania, adres zamieszkania (jeśli jest inny niż zameldowania), adres zakładu pracy lub szkoły, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania rodzica lub opiekuna, narodowość.

  6. Biblioteka jako administrator danych osobowych czytelników ogranicza się jedynie do zbierania danych określonych w Regulaminie Biblioteki w §2 pkt. 4.

  7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także upoważnieni pracownicy w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

  8. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jeżeli nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono książkę.

  9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek

   8.00-16.00

Wtorek - Piątek 

7.30 - 15.30

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Monografie

Okładka książki Chotcza, wczoraj, dziś, jutro

Okładka ksiązki Chotcza dawna i współczesna